Kim jesteśmy

Fundacja Dual Education System

Wdrażamy system kształcenia dualnego, który łączy naukę z pracą i jest wysoko ceniony na całym świecie. Przepis na sukces tej metody kształcenia? Od samego początku naukę opiera się o zasadę „learning by doing”.

Fundacja oparta jest na wcześniejszej aktywności jej założycieli. W minionych 10 latach organizowane przez nas były wielokrotnie działania aktywizacji lokalnych społeczności na niwie: kulturalnej, historycznej i sportowej.

W 2019 roku powołaliśmy do działania klasy o kierunku mechatroniki. Obecnie organizujemy kursy doszkalające  i nowe kierunki nauczania.

Fundacja Dual Education System

Przędzalniana 8A, 15-688 Białystok, Polska
tel. 500 242 122, biuro@desfundacja.pl
KRS: 0000816087
NIP: 9662135057
REGON: 384957370

Zarząd fundacji:

prezes-foto-profilowe-des

Tadeusz Ożarowski
Prezes zarządu

Cele
Fundacji:

Działalność oświatowa

Wspieranie edukacji technicznej placówek dydaktycznych oraz aktywnych metod nauczania.

Nowe technologie

Wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii oraz promowanie i propagowanie wyników badań naukowych

Kształcenie kadr

Finansowanie i wspieranie kształcenia kadr na potrzeby gospodarki rynkowej

Zrzeszanie firm

Zrzeszanie firm oraz pracodawców w celu realizowania celów statutowych fundacji oraz pozyskiwanie środków na jej działalność.

Pomoc inicjatywom

Udzielanie pomocy inicjatywom zmierzającym do zreformowania edukacji na wszystkich poziomach kształcenia, w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki wolnorynkowej.