W piątek 13 grudnia w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyła się konferencja na temat kształcenia dualnego pracowników młodocianych. W konferencji wzięli udział między innymi przedstawiciele szkół oraz instytucji związanych z edukacją, a także lokalni przedsiębiorcy. Za organizację spotkania odpowiada oczywiście Fundacja Dual Education System wraz z Urzędem Marszałkowskim oraz Biurem Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Idea dualnego systemu edukacji – nauka poprzez pracę

Konferencja pt. „Kształcenie dualne – pracownik młodociany, perspektywy i wyzwania” miała na celu przybliżenie idei systemu edukacji, który łączy naukę z pracą oraz bazuje na ścisłej współpracy przedsiębiorców i szkół branżowych. Uczniowie, których edukacja przebiega w systemie dualnym, swoją wiedzę teoretyczną zdobywają w szkole, zaś praktyczną naukę zawodu – w zakładzie pracy, pod okiem najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie.

Spotkanie zorganizowene przez naszą fundację to pierwsze takie wydarzenie w regionie. Poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat dualnego systemu kształcenia chcemy propagować ten system edukacji wśród młodzieży, jak i lokalnych przedsiębiorców, a także zwrócić uwagę władz na ciągłą potrzebę jego rozwoju. Potencjał drzemiący w tym modelu zauważył zarówno Urząd Marszałkowski oraz Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W zwiazku z tym zapowiedziane zostało powołanie przy marszałku specjalnego zespołu, którego zadaniem będzie wsłuchanie się w problemy i propozycje przedsiębiorców, którzy już kształcą w swoich firmach pracowników młodocianych.

Wzorcowy przykład kształcenia dualnego w Białymstoku

Dualne kształcenie prowadzone jest aktualnie w Zespole Szkół nr 10 w Białymstoku. Dyrektor placówki, Agnieszka Guzik, podkreśla szczególną wartość, jaką niesie dla uczniów praktywany w białostockiej szkole system:

„Zakład pracy, który przyjmuje ucznia na praktyczną naukę zawodu, daje mu gwarancję zatrudnienia po ukończeniu szkoły i po zdanym egzaminie zawodowy. Dzięki czemu młody człowiek płynnie wchodzi na rynek pracy.”

Profity z dualnego systemu kształcenia są oczywiście obustronne. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na współpracę ze szkołami, zyskują świetnie wykwalifikowanych pracowników, co aktualnie stonowi na rodzimym rynku pracy niemały problem.

Problemy z finansami i brakami kadrowymi

Pomimo świetnych początków, dualny system kształcenia wciąż wymaga ogromnych nakładów pracy, a także funduszy. Problemami są między innymi brak dostatecznej promocji tego modelu kształcenia na szeroką skalę, niedostateczne wsparcie przedsiębiorców w doposażeniu stanowisk szkoleniowych w zakładach pracy, a przede wszystkim niedostateczna liczba nauczycieli zawodowych.

Odpowiedzią na jeden ze wskazanych na konferencji prolemów jest projekt, kóry zakłada pomoc fianansową pracowniom szkolnym:

„Szkoły zawodowe i technika będą mogły także ubiegać się o środki finansowe od 600 tys. zł do 2 mln zł i urządzić w swojej szkole pracownie: jedną dla uczniów, a drugą dla kadry. – Taka pracownia w sposób praktyczny będzie uczyła, a uczeń – kończąc szkołę – uzyska odpowiedni certyfikat”. – zapowiedziała Wiesława Burnos.

 

Wzór na skalę ogólnopolską

Projekt promowany przez naszą fundację ma szansę stać się wzorcowym modelek kształcenia zawodowego na skalę ogólnopolską. Jesteśmy świadomi tego, jak wiele działań i przeszkód jest jeszcze przed nami, ale wiemy także, jak wiele korzyści niesie za sobą taki system edukacji. Mamy nadzieję, że już wkrótce potencjał dualnego kształcenia zauważą i docenią także inni.

Poniżej możesz objerzeć materiał wideo z naszej konferencji.

Leave a Reply