System kształcenia dualnego łączy naukę z pracą

Misja Fundacji

Wdrażamy system kształcenia dualnego, który łączy naukę z pracą i jest wysoko ceniony na całym świecie. Przepis na sukces tej metody kształcenia? Od samego początku naukę opiera się o zasadę „learning by doing”.

W minionym roku powołaliśmy do działania klasy o kierunku mechatroniki, organizujemy kursy i nowe kierunki nauczania.

Czym jest kształcenie dualne?

Dualne kształcenie zawodowe opiera się na ścisłej współpracy dwóch partnerów:
przedsiębiorstwa oraz szkoły zawodowej.

Firma i szkoła dzielą między siebie obowiązki związane z kształceniem uczniów. W szkole przekazywana jest wiedza teoretyczna, a przedsiębiorstwo przejmuje odpowiedzialność za kształcenie praktyczne. Uczniowie spędzają w firmie kilka dni w tygodniu. Uczą się i wykonują zadania podobne do tych, którymi będą zajmować się w przyszłości, gdy już zostaną pełnoprawnymi pracownikami firmy.

Dualne kształcenie zawodowe może stać się również ważnym elementem w polityce HR firmy i być odpowiedzią na takie problemy jak: niedobór wykwalifikowanych pracowników lub niedopasowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb firmy.

Kwalifikacje pracowników dostosowane do wymagań firmy

Redukcja kosztów pozyskiwania nowych pracowników

Bezpośredni wpływ na program kształcenia

Wzrost lojalności i silniejsza identyfikacja pracowników z przedsiębiorstwem

Prestiż i uznanie w środowisku lokalnym

https://www.youtube.com/watch?v=Ij-rdPmpMrQ&t=1s

Partner fundacji

Poznajcie firmę ALEX Sp. z o.o.

Współpracujemy

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.