Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone edukacji i rynkowi pracy w regionie w kontekście dualnego systemu kształcenia – problemów, potrzeb i wyzwań. Konferencja pt. „Kształcenie dualne – pracownik młodociany, perspektywy i wyzwania” odbędzie się w poniedziałek 13 grudnia 2021 r., o godz. 10.00 w Sali Kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej 1 w Białymstoku.

Konferencja odbędzie się zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi, wezmą w niej udział wyłącznie zaproszeni goście. Wszyscy zainteresowani będą mieli jednak możliwość obejrzenia nagrania z całej konferencji. 

Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in. wyniki badań przeprowadzonych wśród podlaskich szkół branżowych i przedsiębiorców, jak też przykłady dobrych praktyk, sprawdzających się i funkcjonujących w województwie podlaskim. Ponadto przewidziane są wystąpienia ekspertów z Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, którzy przedstawią m.in. perspektywę finansową ze środków Funduszy Europejskich 2021-2027 w obszarze kształcenia branżowego.

Leave a Reply