Naszym celem jest wprowadzenie szkolnictwa opartego na połączeniu zalet kształcenia praktycznego z najnowszą przemysłową technologią. Planowany jest szeroki zakres zajęć zawodowych prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów. Przekazywana wiedza i umiejętności pozwolą na nabycie sprawdzonej przez pokolenia praktyki.

Kształcenie dualne na tle najnowszej przemysłowej technologii to własnoręczne wykonywanie zadań przez osoby szkolone. Przewagą takich praktyk jest podejmowanie decyzji i praca w środowisku technologii z urządzeniami o najwyższych parametrach. Wysoki poziom stosowanych sprzętów i rozwiązań umożliwia pozyskanie elitarnego wykształcenia zawodowego. Kształcenie dualne przebiegać będzie w kilku etapach. Rozpoczyna się od wprowadzenia teoretycznych aspektów praktyk w tym zapoznania się z systemem mierniczym oraz prezentacją praktycznej nauki zawodu. Następnie opanowania i przyswajania wiedzy poprzez sprawdzanie i utrwalanie jej bezpośrednio na urządzeniu CNC.

Realizowanie szkolenia w miejscu w pełni wyposażonym w najnowsze technologie oraz wykwalifikowanych zawodowo specjalistów pozwala na najlepsze zdobycie i zrozumienie wiedzy oraz umiejętności praktyczne.